Let’s talk.
info@wds.sk
zavolajte +421 904 938 140
PO - PI 7:30 - 17:30

WDS Solutions s.r.o.
Mateja Bela 2494/4, 911 08 Trenčín
IČO: 46450424
DIČ: #2023387960
IČ DPH: SK2023387960

Prevádzka:
Drozdia 41, 900 25 Chorvátsky Grob - Čierna Voda

Security

Stay Secure, Stay Strong: Our Pledge to Your Cyber Safety

Forcepoint Bitdefender Rapid

SOCaaS

Organizáciám poskytujeme služby nášho tímu certifikovaných odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, ktorí sa špecializujú na monitorovanie, detekciu a vyšetrovanie hrozieb. Tento špecializovaný tím sa stará o reakciu a zmierňovanie zistených hrozieb v koordinácii s internými IT alebo bezpečnostnými tímami. Organizácie môžu využiť SOC ako službu okamžite, bez čakania na nábor zamestnancov a s minimálnymi počiatočnými výdavkami. Medzi výhody používania SOCaaS patrí úspora nákladov, prístup k dodatočným informáciám, nepretržitá ochrana, nižšie riziko narušenia, monitorovanie systému a expertná reakcia na hrozby. Okrem toho môže SOCaaS pomôcť podnikom zosúladiť sa s požadovanou legislatívou o kybernetickej bezpečnosti.

Monitoring

WDS SOCaaS – Intergrácia v rámci Vášho technologického stacku. Poskytovanie 24/7/365 bezpečnostného monitoringu s real-time detekciou, analýzou a reportingom.

Analýza

Zefektívnenie vyšetrovania bezpečnostných udalostí, časovo náročných úloh analýzy a ich pretavenie do odporúčaní. Buďte chránení pred najnovšími exploitmi a zraniteľnosťami. Našu databázu hrozieb aktualizujeme o najnovšie údaje v reálnom čase.

Reakcia

Vychádza z hĺbkovej analýzy kybernetických bezpečnostných incidentov s cieľom identifikácie hlavných príčin vzniku a následným navrhom odporúčaní na mitigáciu bezpečnostných rizík a úpravu pracovných procesov.

Pracujeme s technológiami

WDS Reakčný Tím

Rýchla reakcia na kybernetický incident je kľúčom k minimalizácii škôd. Naši odborníci sú školení a pripravení na mieste zasiahnuť, vyhodnotiť situáciu a podniknúť kroky na obmedzenie šírenia hrozby. Okrem toho, vypracujeme plán obnovy, ktorý vám pomôže rýchlo obnoviť normálne fungovanie vašej organizácie.

DFIR

Keď sa stanete obeťou kybernetického útoku, naša digitálna forenzná analýza vstupuje do hry. Skúsení experti detailne preskúmajú vaše systémy a digitálne stopy, aby identifikovali pôvodcu a spôsob útoku. Táto informácia je kľúčom k tomu, aby ste mohli prijať opatrenia potrebné na obnovu a zabezpečenie pred budúcimi incidentmi.

Bezpečnostný audit a penetračné testovanie

Bezpečnostné audity a penetračné testy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní bezpečnosti podnikových systémov a sietí. Ide o proaktívnu metódu, vďaka ktorej zostávate o krok vpred pred kyberzločincami, pretože pravidelne vykonávate komplexné hodnotenie rizík svojej infraštruktúry.

Bezpečnostné audity a penetračné testy tiež umožňujú bezpečnostným tímom zamerať sa na zraniteľnosti s vysokou závažnosťou a overiť bezpečnostné mechanizmy používané spoločnosťou. Takýto prístup tiež zdôrazňuje obavy o bezpečnosť na úrovni aplikácií pre vývojové aj riadiace tímy.

Záverom je, že vykonávanie bezpečnostných auditov aj penetračných testov môže vašej organizácii pomôcť ušetriť peniaze a zároveň zabezpečiť kontinuitu prevádzky.

V skutočnosti ide o inteligentný spôsob riadenia a reakcie na zraniteľnosti s cieľom zabezpečiť súlad a zároveň zachovať hodnotu značky, jej dobré meno a lojalitu zákazníkov.

Security Services

Rýchla reakcia na kybernetický incident je kľúčom k minimalizácii škôd. Naši odborníci sú školení a pripravení na mieste zasiahnuť, vyhodnotiť situáciu a podniknúť kroky na obmedzenie šírenia hrozby. Okrem toho, vypracujeme plán obnovy, ktorý vám pomôže rýchlo obnoviť normálne fungovanie vašej organizácie.

Pracujeme s technológiami

V každom projekte začíname najskôr hľadaním riešenia, až potom vyberáme vhodnú technológiu.

Poskytneme vám ďalšie výhody

Získajte tím podpory zložený z výnimočných ľudí, ktorí kladú zákazníka na prvé miesto, včas riešia problémy a zdieľajú zdroje s cieľom zlepšiť vaše skúsenosti.

Najnovšie aktualizácie produktov

Get the latest product updates and software releases, from small fixes specific to your environment to major new releases with new version numbers.

Profesijná podpora

Zrýchlite čas riešenia vďaka priamemu prístupu k technickým odborníkom

Konzultacie a poradenstvo

Získajte prístup k našim špičkovým online nástrojom, ktoré ponúkajú znalosti, správu požiadaviek na podporu v reálnom čase, dokumentáciu a príručky.

Zistite viac o našej spoločnosti

Viac o nás

Máte záujem o naše
Security služby?

Mám záujem

Počas celého procesu vytvárame podrobnú dokumentáciu, ktorá znamená, že máme rovnaké očakávania a jasné kritériá na zabezpečenie najvyššej kvality práce.

01
Predstavte svoju víziu

Zoznámte sa a predstavte nám svoj príbeh.

02
Načrtnite myšlienku

Prediskutujte očakávania, výsledky a harmonogram projektu.

03
Získajte ponuku

Získajte podrobnú ponuku s odhadom nákladov, funkčnými a technickými špecifikáciami.  

04
Začnite dodávať

Keď si podáme ruky, začneme dodávať.